You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tuyên huấn -TTN -TNV > Tuyên truyền - huấn luyện > Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020

Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020

11/01/2016

NỘI DUNG CƠ BẢN
Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020
“Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế  - Bảo vệ sự sống”
Từ kết quả và bài học thực hiện Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2010; nhằm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 7/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và Chiến lược 2020 của Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với chủ đề “Bảo vệ tính mạng, thay đổi tư duy”.
VỀ NHIỆM VỤ, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Nhiệm vụ: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng và tổ chức bổ trợ của Chính phủ trong công tác nhân đạo, có nhiệm vụ trực tiếp trợ giúp và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương cải thiện cuộc sống về vật chất và tinh thần, vươn lên trong cuộc sống.
2. Tầm nhìn: Đến năm 2020, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trở thành Hội quốc gia vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo của đất nước, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức và tình huống trong công tác nhân đạo.
3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu chung: Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt và tổ chức bổ trợ của Chính phủ trong các hoạt động nhân đạo, chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức, tình huống trong công tác nhân đạo, tiếp tục đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
3.2. Mục tiêu cụ thể:
- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao khả năng tự phục hồi của cộng đồng, thúc đẩy cuộc sống an toàn và lành mạnh của người dân. Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, phục hồi tái thiết dựa vào cộng đồng một cách có hệ thống, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cùng các hậu quả khác do thiên tai, thảm họa gây ra.
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; phát triển hệ thống sơ cấp cứu, bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ dựa vào cộng đồng. Phát triển các trung tâm máu và đẩy mạnh vận động hiến máu tình nguyện. Phấn đấu đến năm 2020 tham gia vận động đáp ứng trên 80% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, 95% máu sử dụng từ nguồn hiến máu tình nguyện
- Tổ chức tốt các hoạt động trợ giúp xã hội nhân đạo, ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất, trợ giúp theo hướng bền vững thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, làm cho nhân đạo trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân và nét văn hóa trong hoạt động của mỗi tổ chức.
- Xây dựng cơ quan Hội Chữ thập đỏ các cấp vững mạnh, chuyên nghiệp; phát triển tình nguyện viên Chữ thập đỏ, nâng cao chất lượng hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; đầu tư cho công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ.
4. Phương châm hành động
Tập trung triển khai hoạt động trong các lĩnh vực mà các cấp Hội có đủ khả năng đáp ứng hoặc vận động được nguồn lực; triển khai các nội dung mang tính đặc thù mà Hội có khả năng thực hiện tốt hơn các tổ chức khác.
5. Đối tượng tác động chính
Cộng đồng dễ bị tổn thương, người khuyết tật nghèo, nạn nhân thiên tai, dịch bệnh, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người già cô đơn…
6. Giải pháp cơ bản
Phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền, các đối tác trong và ngoài Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Phát triển nguồn lực, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Hội;
VỀ NHỮNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, phục hồi tái thiết
a) Mục tiêu: Góp phần nâng cao khả năng của các cộng đồng dễ bị tổn thương và của các cấp Hội trong việc tổ chức các hoạt động giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu số người chết, bị thương, thiệt hại về kinh tế và sinh kế do thảm họa gây ra; tăng cường khả năng ứng phó và phục hồi sau thảm họa.
b) Vị trí, vai trò: Hội là thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các cấp; là một trong các tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng. Hội luôn là một trong các lực lượng có mặt đầu tiên cứu trợ người dân khi thiên tai, thảm họa xảy ra gắn bó lâu dài với người dân trong giai đoạn phục hồi và tái thiết sau thảm họa, thiên tai.
c) Kết quả cần đạt được: Hội trở thành tổ chức nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn về phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại cộng đồng; chuyên nghiệp trong cứu trợ khẩn cấp.
d) Giải pháp và các hoạt động trọng tâm:
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho cán bộ, hội viên, và người dân tại cộng đồng ở các địa bàn hay xảy ra thiên tai biện pháp tự phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ.
- Tham gia đảm nhận chương trình trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ. Phát triển các trung tâm phòng ngừa ứng phó thảm hoạ, hệ thống cảnh báo sớm. Kết hợp cứu trợ khẩn cấp với phục hồi sinh kế.
- Chuẩn bị kho hàng cứu trợ và các trang thiết bị. Xây dựng, trang bị, huấn luyện các đội hình ứng phó thảm họa. Hoàn thiện quy trình cứu trợ khẩn cấp trong toàn Hội.
2. Chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng
a) Mục tiêu: Góp phần giảm thiểu tử vong, chấn thương, tàn tật và nâng cao khả năng tự chăm sóc sức khỏe của người dân thông qua việc tuyên truyền, vận động.
b) Vị trí, vai trò: Hội là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch ở người, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm…
c) Kết quả cần đạt được:
Giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng và tổ chức sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng (ngoài bệnh viện); tuyên truyền, giáo dục sức khỏe dựa vào cộng đồng. Hình thành và hoạt động có hiệu quả một số dịch vụ và cơ sở chăm sóc sức khoẻ của Hội.
d) Giải pháp và các hoạt động trọng tâm: Xây dựng lực lượng sơ cứu viên tại cộng đồng, các đội sơ cấp cứu Chữ thập đỏ tại cấp xã. Đào tạo sơ cấp cứu cho cơ quan, doanh nghiệp, người dân. Trang bị phương tiện, củng cố, nâng cấp, thành lập các trạm, chốt, điểm sơ cấp cứu tại cộng đồng. Tham gia cung cấp nước sạch trong tình huống khẩn cấp; phòng chống dịch bệnh ở cơ sở và tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Phát triển các đoàn thầy thuốc tình nguyện Chữ thập đỏ, phát triển và nâng cao chất lượng các bếp ăn tình thương…
3. Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
 a) Mục tiêu: Tăng cường cung cấp máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.
b) Vị trí, vai trò: Là thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện ở các cấp; là tổ chức tiên phong trong tuyên truyền, vận động hiến giác mạc, hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác.
c) Kết quả cần đạt được: Trở thành tổ chức hàng đầu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, từng bước tham gia thu nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản và phân phối máu, chế phẩm máu. Số người tham gia hiến máu tình nguyện, lượng máu thu được tăng.
- Tổ chức tiên phong trong vận động hiến giác mạc, hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác. Số người tham gia hiến giác mạc, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người tăng dần hàng năm.
d) Giải pháp và các hoạt động trọng tâm:
- Xây dựng, tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại cộng đồng; Xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, hiến máu tình nguyện chủ động phục vụ yêu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh. Đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ công tác hiến máu tình nguyện; phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác hiến máu tình nguyện. Tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, hiến giác mạc, hiến tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác; phối hợp với các cơ sở y tế tiếp nhận mô, bộ phận cơ thể người và xác hiến.
4. Công tác xã hội nhân đạo
a) Mục tiêu: Trợ giúp về vật chất và tinh thần cho những người dễ bị tổn thương.
b) Vị trí, vai trò: Công tác xã hội nhân đạo là hoạt động trợ giúp có tính chuyên nghiệp, diễn ra thường xuyên, lâu dài.
c) Kết quả cần đạt được:
- Hầu hết các đối tượng khó khăn cần trợ giúp đều được tổ chức Hội lập hồ sơ “địa chỉ nhân đạo” để trợ giúp hoặc vận động tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trợ giúp.
d) Giải pháp và các hoạt động trọng tâm:
Đẩy mạnh toàn diện thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Tổ chức có hiệu quả Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; vận động và triển khai có hiệu quả dự án “Ngân hàng bò”, học bổng “Thắp sáng tương lai”, phối hợp tổ chức có hiệu quả Chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp”. Vận động xây dựng hoặc phối hợp xây dựng các công trình nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ cấp toàn quốc và ở các địa phương. Phát triển các nguồn quỹ
VỀ NHỮNG LĨNH VỰC ƯU TIÊN NHẰM PHÁT TRIỂN HỘI
- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
- Vận động xây dựng quỹ cho hoạt động Chữ thập đỏ
- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Trung ương Hội
- Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược đến các tỉnh, thành Hội; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các nội dung hoạt động của Chiến lược tại địa phương.
- Phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động Chữ thập đỏ, từng bước tạo lập khung pháp lý hoàn chỉnh cần thiết phục vụ cho công tác Hội.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược, sơ kết việc thực hiện Chiến lược trong báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung chưa phù hợp để có giải pháp, biện pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016-2020.
- Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chiến lược.
2. Đối với các tỉnh, thành Hội
- Tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược từ năm 2011; đưa nội dung Chiến lược vào phương hướng giao chỉ tiêu đến từng cấp Hội địa phương để thực hiện, coi đây là công tác trọng tâm hàng năm
- Căn cứ các mục tiêu Chiến lược, các địa phương chủ động bố trí nguồn lực cho các hoạt động, tránh dàn trải; phấn đấu mỗi tỉnh, thành có một nội dung/mô hình nổi trội làm điểm để các địa phương khác học tập, nhân rộng.
- Hàng năm cũng như kết thúc mỗi nhiệm kỳ Đại hội, kết thúc các giai đoạn thực hiện Chiến lược, các tỉnh, thành Hội tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu để có giải pháp, biện pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời. Trong quá trình thực hiện, cấp Hội cần báo cáo xin chủ trương chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác nhân đạo.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược tại các cấp Hội; đưa các chỉ tiêu thực hiện Chiến lược thành các tiêu chí bình xét thi đua các cấp Hội địa phương; khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chiến lược.
3. Các giai đoạn thực hiện Chiến lược
Giai đoạn 2011-2015: Tập trung quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai Chiến lược cấp tỉnh. Tiến hành chỉ đạo điểm, đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức trên diện rộng. Tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược, rà soát và điều chỉnh các mục tiêu.
Giai đoạn 2016-2020: Nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, tập trung một số mũi nhọn trong công tác đào tạo, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm máu và đưa các bệnh viện Chữ thập đỏ đi vào hoạt động. Tổ chức đánh giá 10 năm việc thực hiện Chiến lược, xây dựng Chiến lược Phát triển Hội đến năm 2025.
Việc thực hiện Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mang lại niềm tin, hạnh phúc cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
                                                          Ban TH – TTN ( tổng hợp)
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.