You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tuyên huấn -TTN -TNV > Tuyên truyền - huấn luyện > Đề cương tuyên truyền đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp Cơ sở

Đề cương tuyên truyền đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp Cơ sở

07/04/2016

           I. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là gì?
           Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, được thành lập ngày 23/11/1946 với tên gọi đầu tiên là Hồng Thập tự Việt Nam. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ và nguyên tắc cơ bản tương tự của Phong trào Chữ thập đỏ là Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
          II. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trải qua mấy kỳ đại hội?
Từ khi thành lập đến nay Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trải qua 9 kỳ Đại hội:
          1. Ngày 23/11/1946,  Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lân thứ nhất tại Đình làng Thanh Ấm,Vân Đình, ứng Hòa ,Hà Tây (nay là Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội. Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, kịp thời phục vụ cho cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
        2. Ngày 19/11/1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ II. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
       Ngày 27/2/1961, Hội Hồng thập tự Mặt trận dân tộc giải phóng  Miền Nam  được thành lập do Bác sĩ Phùng Văn Cung làm Chủ tịch Hội.
         3. Ngày 15/12/1965, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ III. Hội Hồng thập tự Việt Nam được đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
         4. Ngày 10-11/12/1971, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.  Bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
Tháng 6/1973, Đại hội Hội Hồng thập tự cộng hòa miền Nam Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ được bầu làm Chủ tịch Hội.
 Ngày 31/7/1976, Hội nghị hợp nhất Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Hồng thập tự Mặt trận dân tộc Giảo phóng Miền Nam thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Thủ được bầu làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Năm 1984, Giáo sư Nguyễn Văn Thủ mất.
         5. Ngày 11-12/3/1988, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V. Đây là Đại hội diễn ra khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới. Hội chữ thập đỏ Việt Nam được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân được bầu làm Chủ tịch Hội.
         6. Ngày 15-17/3/1995, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI. Tổng Bí thư Đỗ Mười làm Chủ tịch danh dự Hội. Chữ thập đỏ Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
        7. Ngày 7 - 9/8/2001, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VII. Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
        8. Ngày 28-29/6/2007, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VIII. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp tục làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng - Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được cử là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
        9. Ngày 4-5/7/2012, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được bầu là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đại hội vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Bức trướng với dòng chữ “Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước”.
         III. Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ khi thành lập đến nay?
        1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ  năm 1946  đến năm 1969.
        2. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười – Chủ tịch danh dự của Hội từ năm 1995 đến năm 2001.
        3. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương – Chủ tịch danh dự của Hội từ tháng 8/2001 đến tháng 7/2002.
        4. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Chủ tịch danh dự của Hội từ tháng 7/2012 đến nay.
       IV. Những nguyên tắc hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam?
       Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế:
      - Nhân đạo: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ với lòng mong muốn được giúp đỡ không phân biệt những người bị thương trên chiến trường, sẽ nỗ lực với khả năng quốc gia và quốc tế của mình ngăn ngừa và giảm bớt đau thương nhân loại bất cứ ở nơi nào.
       Mục đích của Phong trào là để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho con người và đảm bảo tôn trọng nhân phẩm.
Phong trào giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc.
       - Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo, tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất.
      - Trung lập: Để giữ niềm tin của nhân dân, Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc không tham dự vào các vấn đề mâu thuẫn về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng.
      - Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập. Các Hội quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân dạo vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào.
       - Tự nguyện: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích.
       - Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải mở rộng đối với tất cả mọi người. Hội phải tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ.
      - Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức rộng rãi có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội quốc gia đều bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc giúp đỡ lẫn nhau. 
       V. Bảy lĩnh vực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam?
       7 lĩnh vực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ gồm:
      1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo
      2. Chăm sóc sức khỏe
      3. Sơ cấp cứu ban đầu
      4. Vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
      5. Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa
      6. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
      7. Phòng ngừa ứng phó thảm họa
      VI. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở?
      Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Hội nhằm tiếp tục quán triệt các chủ trương, Nghị quyết quan điểm chỉ đạo của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về các chính sách xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm tạo một bước chuyển biến mới toàn diện về nhận thức, tư tưởng tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển bền vững đất nước.
      Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của Hội cơ sở trong nhiệm kỳ qua, phân tích làm rõ những mặt được, chưa được, nguyên nhân, trách nhiệm, những vấn đề nổi lên cần quan tâm giải quyết và quyết định phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nhân dân, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp nhân đạo.
     Đại hội có nhiệm vụ bầu ra những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở để xây dựng Hội và lãnh đạo phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội còn có nhiệm vụ bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Chữ thập đỏ cấp trên.
     VII. Kết quả hoạt động Hội cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016? Những điển hình tiên tiến cá nhân và tập thể trong hoạt động ở cơ sở? (Phần này Hội ở địa phương bổ sung )
     MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
     1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội Hội Chữ thập đỏ xã ( hoặc phường, thị trấn ………………) lần thứ…, nhiệm kỳ (2016-2021)!
     2. “Tự nguyện, chung sức vì sự nghiệp nhân đạo, vì hạnh phúc nhân dân”!
     3. Ngành ngành làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện!
     4. Hội Chữ thập đỏ các cấp: Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống!
     5. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu!
 
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.