You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Phòng ngừa, ƯP thảm họa > Kỹ năng > Những hiểu biết cơ bản về phòng ngừa ứng phó thảm họa

Những hiểu biết cơ bản về phòng ngừa ứng phó thảm họa

04/05/2016

I- Hoạt động chữ thập đỏ về Phòng ngừa ứng phó thảm họa là gì?
Hoạt động chữ thập đỏ về phòng hòng ngừa, ứng phó thảm họa là hoạt động góp phần làm giảm thiểu nguy cơ xảy ra thảm họa, thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thảm họa, bao gồm:
1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, nhân dân về phòng ngừa, ứng phó thảm họa;
2. Tổ chức lực lượng, phương tiện, điều kiện vật chất khác để tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa;
3. Tham gia tổ chức việc sơ tán, di dời, bảo vệ nhân dân, cứu người bị nạn, hoạt động phục hồi mang tính cộng đồng sau thảm họa.
II- Chiến lược phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020
1. Mục tiêu:
Góp phần nâng cao khả năng của các cộng đồng dễ bị tổn thương và của các cấp Hội trong việc tổ chức các hoạt động giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực tự phục hồi do tác động của biến đổi khí hậu; giảm thiểu số người chết, bị thương, thiệt hại về kinh tế và sinh kế do thảm họa gây ra; tăng cường khả năng ứng phó và phục hồi sau thảm họa.
2. Vị trí, vai trò:
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các cấp; là một trong các tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng.
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với hệ thống tổ chức chặt chẽ và lực lượng đông đảo ở cộng đồng luôn là một trong các lực lượng có mặt đầu tiên cứu trợ người dân khi thiên tai, thảm họa xảy ra và cũng là lực lượng gắn bó lâu dài với người dân trong giai đoạn phục hồi và tái thiết sau thảm họa, thiên tai.
3. Kết quả cần đạt được:
- Hội trở thành tổ chức nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn về phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại cộng đồng; chuyên nghiệp trong cứu trợ khẩn cấp.
- Cộng đồng vùng trọng điểm thiên tai có khả năng tự phòng ngừa, ứng phó thảm họa; thiệt hại về người và vật chất được giảm thiểu.
- 50% hội viên, thanh thiếu niên và 100% cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở những nơi hay xảy ra thiên tai được huấn luyện các kỹ năng cần thiết phòng ngừa, ứng phó thảm họa và ở các vùng còn lại phấn đấu đạt 50% chỉ tiêu của các đơn vị trọng điểm.
- Ở tất cả các tỉnh, thành Hội và Trung ương Hội đảm bảo có nguồn tiền, hàng dự trữ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong và ngoài nước.
- Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lực tự phục hồi sau thảm họa, thiên tai của cộng đồng được nâng cao
4. Giải pháp và các hoạt động trọng tâm:
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân tại cộng đồng; vận động nhân dân bảo vệ môi trường.
 - Tham gia đảm nhận chương trình trồng rừng ngập mặn, rừng chắn sóng, chống sói lở, rừng phòng hộ.
- Phát triển nâng cấp hệ thống các trung tâm phòng ngừa ứng phó thảm hoạ, hệ thống cảnh báo sớm…
 - Hướng dẫn nhân dân ở các địa bàn hay xảy ra thiên tai biện pháp tự phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ.
- Chuẩn bị kho hàng cứu trợ và các trang thiết bị, hàng hóa khác ở tất cả các cấp Hội, nhất là các vùng hay xảy ra thiên tai, thảm họa.
- Xây dựng, trang bị, huấn luyện các đội hình ứng phó thảm họa, như: đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các đội ứng phó khẩn cấp Chữ thập đỏ… Đối với tổ chức Hội cấp huyện cần có ít nhất 50 tình nguyện viên Chữ thập đỏ, cấp tỉnh có ít nhất 500 tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
 - Hoàn thiện quy trình cứu trợ khẩn cấp trong toàn Hội, đảm bảo hoạt động cứu trợ của Hội thống nhất, đồng bộ.
- Kết hợp tốt các hoạt động cứu trợ khẩn cấp với vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ tâm lý, tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc, khôi phục liên lạc gia đình, phục hồi sinh kế và tăng cường an ninh lương thực trong và sau thảm hoạ.
- Tham mưu đề xuất để xác định rõ vị trí, vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Chiến lược và cơ cấu tổ chức ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và các chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ cấu tổ chức khác trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa.
                                                                                                                         Ban TH-TTN tổng hợp
|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.