You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hiến máu tình nguyện > Kế hoạch hiến máu > HƯỚNG DẪN Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” nă

HƯỚNG DẪN Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016

13/01/2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG
                HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN                  
 
Số : 06 /HD-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                          
                        
                    Gia Lai, ngày 02 tháng 01 năm 2016
 
 
HƯỚNG DẪN
Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện
 trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016
 
   

        Thực hiện hướng dẫn số 200/HD-BCĐQG ngày 02/12/2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc hướng dẫn thực hiện “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2016;
Triển khai kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2016;
         Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết Bính Thân năm 2016 tại các Bệnh viện trong toàn tỉnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị các đơn vị hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện như sau:
 
         I. Mục đích: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cung cấp đủ máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Bính Thân 2016; hình thành nét đẹp văn hóa truyền thống "hiến máu cứu người" vào dịp đầu Xuân.
        II. Nội dung:
       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, báo viết, phát thanh và báo điện tử địa phương, website, blog, facebook, e-mail,... về hiến máu tình nguyện và thay đổi hành vi tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lới nhân dân sẵn sàng tham gia hiến máu khi có đủ sức khỏe.
        - Phấn đấu toàn tỉnh vận động và tiếp nhận được 2.000 đơn vị máu, đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 trong thời gian diễn ra chiến dịch. Đảm bảo lượng máu dự trữ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân; vận động tối tiểu được 100 người hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết.
       - Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh: có văn bản chỉ đạo ngành dọc về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 và vận động cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan mình tham gia hiến máu tình nguyện trong năm.
      - Tổ chức hiến máu tình nguyện ra quân hưởng ứng chiến dịch “vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2016 tại Huyện Đức Cơ vào ngày 22/01/2016.
     - Tổ chức hiến máu tại các đơn vị đúng kế hoạch, theo lịch đã sắp xếp trong khoảng thời gian từ ngày 15/01 đến 15/3/2016.
       III. Các đợt hiến máu trong dịp Tết 2016:
TT Thời gian
(từ ngày 15/01  đến 15/03/2016)
Địa điểm Số lượng tham dự (người) Chỉ tiêu máu tiếp nhận (đơn vị)
1 Sáng, lúc 8giờ 00, ngày 16/01/2016 Điện lực Gia Lai 100 50
2 Sáng, lúc7 giờ 30p ngày 20/01/2016 Nhà thi đấu huyện Ia Grai 300 200
3 Chiều, lúc 13giờ 30p ngày 22/01/2016 Bệnh xá Công ty 74
Huyện Đức Cơ (đợt I)
500 300
4 ngày 25/01/2016 Trường CĐ Sư phạm Gia Lai 400 300
5 Sáng, lúc 8giờ 00, ngày 11/02/2016 (tức ngày mùng 4 Tết ÂL) Nhà thờ Thăng Thiên 250 200
6 Sáng 7 giờ 30,
ngày 22/2/2016
Huyện Đắc Đoa (đợt I) 350 300
7 Sáng 7giờ 30, ngày 26/2/2016 Huyện Chư Sê (đợt I) 300 250
8  Sáng 7giờ 30, ngày 05/3/2016 (dự kiến) Đoàn khối các Cơ quan tỉnh 300 250
9 Sáng 7giờ 30, ngày 14/3/2016 (dự kiến) Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh 300 250
 
            Đối tượng tham gia: Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, công chức viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, giáo dân và các tầng lớp  nhân dân.
             IV. Các thông điệp chính sử dụng trong chiến dịch:
          1. “Hiến máu đầu Xuân – Nhân lên hạnh phúc”;
          2. “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”;
3. “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống”.
            V. Tổ chức thực hiện:
           1. Văn phòng thường trực BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.
         - Báo cáo UBND tỉnh về “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện .
         - Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động  hiến máu tình nguyện tỉnh triển khai chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc tham gia tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên và người lao động… tham gia hiến máu tình nguyện.
         - Phối hợp với các Báo Gia Lai, Đài truyền hình đưa tin, tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Cấp phát tờ rơi có nội dung về hiến máu tình nguyện.
          - Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Cơ tổ chức tốt buổi hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch vào ngày 22/01/2016  thành công và đạt hiệu quả.
        - Bố trí các đợt tiếp nhận máu tại các đơn vị trong thời gian trước, trong và sau Tết (theo lịch cụ thể của từng đơn vị đã nêu trên).
           2. Đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo:
Có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016 và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện.
          3. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh:
          - Chỉ đạo Khoa Huyết Học-Truyền máu thực hiện tốt công tác tiếp nhận máu đúng quy trình; đồng thời chi trả bồi dưỡng cho đối tượng tham gia hiến máu theo đúng quy định tại thông tư số 33/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế.
          - Chăm sóc, tư vấn về sức khoẻ cho đối tượng trước, trong và sau khi hiến máu, đảm bảo việc tiếp nhận máu an toàn, thuận lợi cho người hiến máu.
          - Chuẩn bị tốt đội ngũ bác sĩ  và phương tiện trực cấp cứu.
        4. Đối với BCĐ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có lịch tổ chức hiến máu trong thời gian diễn ra chiến dịch:.
       - Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2016.
        - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 bằng các hình thức như: phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh; treo băng rôn, áp phích, tổ chức đội tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người nhằm kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người.
       5. Đối với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Cơ - đơn vị tổ chức điểm ra quân hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” vào ngày 22/01/2016.
      - Báo cáo và xin ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền về việc tổ chức hiến máu tình nguyện tại bệnh xá Công ty 74 ngày 22/01/2016, Chào đón Xuân Ất Mùi 2016.
       - Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho các tổ, thành viên tổ chức thực hiện có hiệu quả.
       - Chuẩn bị địa điểm tổ chức (hội trường, nơi tổ chức lấy máu, bàn ghế…) đảm bảo an ninh trật tự.
      - Tuyên truyền vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng chiến dịch và tham gia hiến máu đầu Xuân mới 2016.
Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai trân trọng đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung trên để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng BCĐ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai – Số 22 Trần Hưng Đạo - Pleiku – Gia Lai, ĐT: 059.3.823003.
                                                                                                                                                                                                                                                          TM. BAN CĐ VĐHMTN TỈNH
Nơi nhận:                                                                                                                                                     PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC  
 - Ban CĐ QGVĐHMNĐ (B/c);                                                          
- Phòng VHXH UBND tỉnh; (B/c);
- Đ/c Trưởng Ban, các Phó Ban CĐ (B/c));                                                              
- Các thành viên Ban CĐ VĐHMTN tỉnh;                                                                                                              (đã ký)
- BCĐ vận động HMTN các huyện, thị xã, tp;
- Các đơn vị có tên trong lịch hiến máu.
- Lưu VP -B CĐ.
                                                                                                                                                                            Dương Đình Diện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.