You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Chăm sóc SK - SCC ban đầu > Khám chữa bệnh nhân đạo
Default news teaser image
KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015
                 ...

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Giai đoạn 2011-2020
  
               
                                       ...

Default news teaser image
QUY CHẾ Hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 -2017


UBND TỈNH GIA LAI
BAN CHỈ ĐẠO...

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2015-2017 tỉnh Gia Lai
   UBND TỈNH GIA LAI                               ...

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoạt động khám, chữa bệ...
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2015-2017

|< < 1 > >|