You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Hội > Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong cô

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo

21/06/2020

         Xác định công tác nhân đạo là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, thời gian qua Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo trên địa bàn, nhất là ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08 tháng 6 năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (gọi tắt là Chỉ thị 43-CT/TW).
         Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để Hội Chữ thập đỏ củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy thường trực Hội Chữ thập đỏ các cấp thông qua việc lãnh đạo đại hội nhiệm kỳ Hội Chữ thập đỏ. Thường xuyên bố trí thời gian để làm việc với Hội để kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng, chỉ đạo hoạt động và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, công tác tổ chức, bộ máy cán bộ Hội các cấp trong tỉnh không ngừng được kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng. Tình trạng cán bộ đau yếu không đủ sức khỏe làm việc, cán bộ bị kỷ luật, cán bộ chờ nghỉ hưu ở các ngành khác đưa về Hội đã giảm nhiều so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị 43-CT/TW.
         Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với Hội Chữ thập đỏ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp huyện làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện, thị xã, thành phố.
Trong công tác quản lý Nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg, ngày 9 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm bố trí nơi làm việc, tạo điều kiện về biên chế và kinh phí hoạt động cho tổ chức Hội; phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ nhà nước giao, tạo điều kiện để Hội tiếp nhận các chương trình, dự án từ các tổ chức trong và ngoài nước; hỗ trợ kinh phí để Hội thành lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ; Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện.Hội nghị chuyên đề về "Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh"

         Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội Chữ thập đỏ đã phát huy vai trò là tổ chức nòng cốt, vai trò bổ trợ đối với chính quyền các cấp trong công tác nhân đạo. Đặc biệt là công tác tham mưu kết nối với các nhà tài trợ, điều tiết, phân bổ nguồn lực giữa các vùng, tránh chồng chéo; là Barie đảm bảo công tác An ninh chính trị trên địa bàn; tham gia có hiệu quả vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với việc triển khai hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương phát triển sinh kế mang tính bền vững, thông qua triển khai các dự án phát triển cộng đồng: Dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh Tây Nguyên - Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2016, bằng việc hỗ trợ sinh kế, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; Dự án giúp đỡ bệnh nhân phong; dự án xây nhà an toàn trước bão và xây dựng các công trình nhân đạo với 371 căn nhà Chữ thập đỏ cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, 25 công trình phòng học, nước sạch cho vùng khó khăn; dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, theo Đề án 1002 của Chính phủ về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Quyết định 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009); dự án cứu trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2011, hạn hán năm 2016, 2017 thông qua hoạt động phối hợp với các tổ chức phi chính phủ: SC, ECHO, USAID, UNICEF, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Pháp, Hội Chữ thập đỏ Mỹ vv... Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động như: Phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam”, Dự án Ngân hàng Bò-chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã Biên giới xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện...
         Với sự chủ động trong công tác tham mưu và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến sự chuyên nghiệp hóa trong hoạt động nhân đạo, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh đã từng bước hoạt động đi vào chiều sâu, giá trị công tác nhân đạo năm sau luôn cao hơn năm trước, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, giá trị công tác nhân đạo của Hội đạt 255 tỷ đồng và trên 91.000 đơn vị máu để cấp cứu điều trị bệnh, với trên 1 triệu lượt người được hưởng lợi, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.Tặng bồn chứa nước cho người dân vùng hạn huyện Kông Chro

         Để phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ là cầu nối, điều phối và là lực lượng bổ trợ tích cực của chính quyền các cấp trong công tác nhân đạo trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW, với tinh thần “ Công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị…”, “Bố trí, điều chuyển cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác Chữ thập đỏ; thực hiện chính sách đối với cán bộ Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ đoàn thể nhân dân”. Đồng thời quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg, ngày 9 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới” và Luật hoạt động Chữ thập đỏ.
         Trước mắt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Chữ thập đỏ, hướng tới chuyên nghiệp hóa hoạt động nhân đạo, với phương châm “Đổi mới Tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống”, qua đó chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác nhân đạo trên địa bàn, đặc biệt là công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự để tổ chức thành công đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo để mọi người, mọi nhà, mọi ngành hiểu và đồng hành với Hội trong công tác nhân đạo; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo trên địa bàn, đặc biệt là lĩnh vực Phòng ngừa ứng phó thảm họa, triển khai Đề án 1002 của Chính phủ về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hướng tới sự phát triển bền vững; tổ chức cứu trợ công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tránh chồng chéo; không để các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động nhân đạo để chống phá Đảng, Nhà nước; chủ động xây dựng các đề án, dự án để kêu gọi các tổ chức, cá nhân đến với Gia Lai, cùng cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                     Dương Đình Diện
 

|< < 1 > >|

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.