You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
htpt.jpg
Hội Chữ thập đỏ Gia Lai những mốc son lịch sử
                                                       
         Hội Chữ thập đỏ Gia Lai được thành lập theo quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 18/10/1978 của UBND tỉnh Gia Lai –Kon Tum.
Những ngày đầu mới thành lập, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai chỉ có 05 đồng chí, đồng chí Ama Quang – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai–Kon Tum kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Tạ Quang Kim–Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Hồ Đạm - ủy viên thường trực; Bác sĩ Đặng Văn Hạt và đồng chí Bùi Thị Tuyết Nhung là cán bộ chuyên trách của Hội.
          Đến năm 1982, đồng chí Siu Tám –Phó Chủ tịch UBND tỉnh –kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thay đồng chí Ama Quang về nghỉ hưu). Đồng chí Lê Ngọc Điểm–Giám đốc Sở Lao động – thương binh xã hội kiêm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
          Nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ này chủ yếu là: Phát triển mạng lưới tổ chức Hội. Đồng thời tiến hành tổ chức xây dựng điểm một số cơ sở Hội