You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
htpt.jpg
Hội Chữ thập đỏ Gia Lai những mốc son lịch sử
                                                       
         Hội Chữ thập đỏ Gia Lai được thành lập theo quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 18/10/1978 của UBND tỉnh Gia Lai –Kon Tum.
Những ngày đầu mới thành lập, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai chỉ có 05 đồng chí, đồng chí Ama Quang – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai–Kon Tum kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Tạ Quang Kim–Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Hồ Đạm - ủy viên thường trực; Bác sĩ Đặng Văn Hạt và đồng chí Bùi Thị Tuyết Nhung là cán bộ chuyên trách của Hội.
          Đến năm 1982, đồng chí Siu Tám –Phó Chủ tịch UBND tỉnh –kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thay đồng chí Ama Quang về nghỉ hưu). Đồng chí Lê Ngọc Điểm–Giám đốc Sở Lao động – thương binh xã hội kiêm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
          Nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ này chủ yếu là: Phát triển mạng lưới tổ chức Hội. Đồng thời tiến hành tổ chức xây dựng điểm một số cơ sở Hội tại các xã, phường và trường học.
          Lực lượng thanh niên Chữ thập đỏ xung kích được tổ chức phát triển nhanh với hàng trăm thanh niên đầy nhiệt huyết, hăng hái tự nguyện và có mặt hoạt động ở khắp các vùng kinh tế mới… Chương trình hoạt động cứu trợ, khám bệnh phát thuốc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng … Lực lượng tuổi trẻ CTĐ xung kích đã tham gia hoạt động cứu trợ, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, thực hiện chủ trương 3 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và vùng kinh tế mới. Ngoài ra, thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tổ chức thành các nhóm hoạt động kỹ năng chuyên sâu về các lĩnh vực xã hội.
          Để giúp Hội vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1986, Tỉnh uỷ Gia Lai đã cử Anh Hùng Núp – Nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Gia Lai và ban hành thông tri chỉ đạo các cấp uỷ trong tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Chữ thập đỏ các cấp. Cũng trong thời kỳ này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ Gia Lai về các loại hàng hoá cứu trợ, dụng cụ Y tế, thuốc chữa bệnh.
         Ngày 24/12/1987, Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ I (Nhiệm kỳ 1988 – 1990)  tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.
Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 23 vị trong đó Ban thường trực gồm 7 vị:
         - Đồng chí Ngô Thành - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh- kiêm Chủ tịch tỉnh Hội
         - Đồng chí H’Nghia - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- kiêm Phó Chủ tịch tỉnh Hội.
         - Bác sĩ. Trần Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hội.
         - Đồng chí Hồ Đạm - Ủy viên Thường trực, sau đó Đồng chí nghỉ hưu và đồng chí Vũ Phường về thay từ tháng 01/1988.
Đến tháng 9 năm 1991 sau khi tách tỉnh Gia Lai- Kon Tum thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, BCH được củng cố lại gồm 14 vị.
         - Bác sĩ.Trần Tiến Hoàng - Giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
         - Đồng chí H’Nghia –phó Chủ tịch UBND tỉnh – kiêm Phó Chủ tịch tỉnh Hội.
         - Đồng chí Vũ Phường - Ủy viên Thường trực.
         - Anh Hùng Núp –  được suy tôn là Chủ tịch danh dự của tỉnh Hội.
         Ngày 23 -24/11/1992: Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ II (nhiệm kỳ 1992- 1997) tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.
         Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa II gồm 23 vị:
         - Bác sĩ. Trần Tiến Hoàng – Chủ tịch tỉnh Hội khóa I được bầu tái cử làm Chủ tịch Hội khóa II.
         - Bác sĩ. Đinh Klum - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó chủ tịch Hội kiêm nhiệm.
         - Đồng chí Đinh Rưng – Phó Chủ tịch tỉnh Hội.
         - Đồng chí Vũ Phường được bầu làm ủy viên thường trực.
         Ngày 19- 20/4/2000: Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai làm thứ III  (nhiệm kỳ 2000 - 2005) tại Hội trường Tỉnh ủy.
         Đại hội đã bầu ta BCH mới gồm 29 vị:
         - Bs. Hoàng Viết Hữu - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
         - Đồng chí Đinh Rưng - Được tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
         - Đồng chí Vũ Phường - Ủy viên thường trực được tái cử ủy viên thường trực tỉnh Hội.
         Ngày 01/09/2004, đồng chí Ksor H’Nhan được điều động về Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đến ngày 25/09/2005 đồng chí Hoàng Viết Hữu nghỉ hưu, đồng chí Ksor H’Nhan được bầu bổ sung chức danh Chủ tịch tỉnh Hội;
         Ngày 18, 19/10/2006: Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ IV (nhiệm kỳ 2006 - 2010) tại Hội trường 2/9.
         Đại hội đã  bầu BCH gồm 32 vị:
        - Bác sĩ.Ksor H’Nhan – Chủ tịch tỉnh Hội khóa III được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV.
         - Bác sĩ.Cao Xuân Nam -Trưởng phòng Y tế huyện Chư Prông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
         - Đồng chí Vũ Phường - Nguyên ủy viên Thường trực được tái cử giữ chức ủy viên thường trực chuyên trách.
         Năm 2007, bầu bổ sung đồng chí Dương Đình Diện-Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội vào Ban thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
         Mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ này là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đổi mới phương thức hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu công tác Chữ thập đỏ trong thời kỳ mới của Đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và người tình nguyện vững mạnh rộng khắp, hướng về cơ sở.
         Ngày 10-11/11/2011: Đại Hội đại biểu Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2011-2016. Với khẩu hiệu “Tự nguyện, chung sức vì sự nghiệp nhân đạo, vì hạnh phúc nhân dân”; toàn thể hội viên “Nâng cao năng lực vận động, thu hút nguồn lực, tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ cơ sở”.
         - Đại hội đã bầu Ban chấp hành tỉnh Hội khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 33 vị.
         - Bác sĩ. Ksor H’Nhan - Chủ tịch tỉnh Hội khóa IV được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch tỉnh Hội khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.
         - Bác sĩ. Cao Xuân Nam - Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa IV được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.
        - Đồng chí Dương Đình Diện- Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa IV được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.
          Mục tiêu của nhiện kỳ V là kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh và mang tính chuyên nghiệp, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
          Đến tháng 3 năm 2014, đồng chí Ksor H’Nhan – CT Hội CTĐ tỉnh nghỉ chế độ.
         Tháng 4/2014, Hội nghị Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, khóa V, đã bầu đồng chí Dương Đình Diện giữ chức Chủ tịch tỉnh Hội nhiệm kỳ 2011 -2016.
         Năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh - Trưởng phòng tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai được điều động giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa V.
         - Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 7-8/11/2016 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku với khẩu hiệu “Chung sức vì nhân đạo”.
         Đại hội đã bầu Ban chấp hành tỉnh Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 33 vị.
         - Đồng chí Cao Xuân Nam - Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa V được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa VI
         - Đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa V tái cử chức Phó Chủ tịch tỉnh Hội khóa VI
         - Đồng chí Dương Đình Diện - Chủ tịch tỉnh Hội khóa V được bầu tái cử chức Chủ tịch tỉnh Hội khóa VI.
        Mục tiêu của nhiện kỳ VI (2016-2021) là: Tập trung kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh tới cơ sở; xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh và mang tính chuyên nghiệp, thực sự là lực lượng nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
          Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai ngày càng lớn mạnh, vị thế, vai trò của Hội từng bước được khẳng định. Các phong trào, cuộc vận động  được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục lòng nhân ái, thực hiện chính sách an sinh xã hội của đảng và Nhà nước.Hội đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt trong năm 2011 hội được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”.

                                                                                                                                         
                                                                                                                           Ban tuyên huấn -TTN tổng hợp
 

 
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại/Fax: (059) 3824256 - Email: ctdgialai@yahoo.com.vn
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT, ngày 04/11/2015  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.